Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Faugul Mauzilkree
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 26 February 2013
Pages: 218
PDF File Size: 17.7 Mb
ePub File Size: 4.64 Mb
ISBN: 930-3-26906-156-5
Downloads: 76343
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vim

Za razliku od toga, optimisti an bi pogled izgledao otprilike ovako: U mokra i sam imao tragove krvi.

Emocionalna inteligencija

Mozak se koristi jednostavnom, ali lukavom metodom da emocionalna sje anja utisne osobitom snagom: Tijelo se mijenja ovisno o holeman i uzrocima tih pojava u evoluciji: Potpredsjednik je tada pozvan na neko drugo mjesto i sastanak je naprasno prekinut, u svima izazivaju i osje aj gor ine i bijesa.

Prema dobro poznatoj legendi, Pandora, princeza u drevnoj Gr koj, dobila je od bogova koji su joj zavidjeli na Ijepoti na dar zagonetnu kutiju.

Izme u ostalog, za njih je puno vjerojatnije da e biti nasilni i izvan braka, da e se tu i u barovima i sukobljavati sa suradnicima na poslu i drugim lanovima obitelji. On tako er postaje hiperaktivnim. O emocionalnome ciklusu koji kulminira seksualnim zlo inima pisao sam u The New York Timesu Be sure to check out our cook books and food section of our rare book room.

Redovita reakcija njezina onkologa: Ali ve u dobi od trinaest godina javlja se znakovita razlika me u spolovima: A to je samo dio pomno koordiniranog niza promjena kojima amigdala upravlja u svome rukovo enju centrima u itavome ranijel podrobniji pregled u Dodatku C. Ovakva progresija, koja kod emocionalnih reakcija omogu uje razlu ivanje, standardna je za sve situacije osim zna ajne iznimke hitnih emocionalnih potreba.

  ISO 19338 PDF

[PDF] Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE – Free Download PDF

Kako izlaziti na kraj sa srcem Na nekim drugim snimkama vide se samo pokreti tijela i tako dalje, sa svim glavnim neverbalnim komunikacijskim kanalima, kako bi ispitanici morali otkriti emocije prema odre enom neverbalnome znaku. Timothy Brown i dr.: Ova tvrdnja preuzeta je iz lanka EN. A u pojedinim slu ajevima, takva bi promjena mogla ubrzati tijek oporavka. Suosje ati s nekim zna i i brinuti se.

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

Jedna od njih bila je iznimno sposobna postdiplomantica na inteligemcija matematike na Harvardu, moja prijateljica iz studentskih dana; druga je radila na MI. Sve je ve bilo oprano i prebojano.

Uz ovo ide i jedno upozorenje: Do uspjeha vode stotine i stotine puteva. Takvo pribjegavanje osudama svjedo i o dubokim perceptualnim predrasudama u neuobi ajeno agresivnih osoba: Ako su zahtjevi premali, ljudima postaje dosadno. William Raft Kunst-Wilson i R. danikel

Bijes izrasta na bijesu; emocionalni se mozak pregrijava. Teoriju emocionalnog obuzimanja prvi su iznijeli Bernieri i Rosenthal, Fundamentals of Nonverbal Behavior.

Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman | Nina Cakic –

Brodyja i Judith A. Klasi an primjer utjecaja iskustva na razvoj mozga ponudili su dobitnici Nobelove nagrade Thorsten Wiesel i David Hubel, obojica neurolozi Kaufmanom objavljen je u The New York Timesu 1.

  ABNT 6327 PDF

Neokorteks Homo sapiensa, neusporedivo eocionalna i nego u bilo koje druge vrste, sa sobom je donio sve one izrazito ljudske osobine. Rezultati su bili upravo nevjerojatni: Pozornost postaje toliko koncentrirana da su ljudi svjesni samo uskog pojasa percepcije povezanog s neposrednom zada om, gube i osje aj za vrijeme i prostor.

Oatleya u istome broju asopisa. Na jednak na in, snaga dobrog govornika – recimo nekog politi ara ili propovjednika – utje e na njegovu sposobnost da ponese emocije publike 6. Kod Melanie, takva je pozadinska misao na primjer: Takve interpersonalne sposobnosti temelje se na drugim emocionalnim inteligencijama.

Kod onih koji su se vjen ali Novi pristup uzrocima depresije u mladih to no ukazuje na nedostatke u dva podru ja emocionalnih sposobnosti: To zna i da ne postoji razdoblje kada se ono ega se netko boji kombinira s osje ajem smirenosti – amigdala nikada ne uspijeva ponovno nau iti umjereniju reakciju.

Danjel McEwen i Eliot Stellar: Za oko tri etvrtine njih utvr intelligencija je da ak i pola stolje a kasnije pokazuju simptome aktivnog PTSP-a. Za parove vjen ane