– 4. ZAGREB AUTO SHOW Međunarodni salon automobila, .. (izbor vozila/ motora Salona) Organizatori: Grad Zagreb i Zagrebački velesajam 4- taktni, 1 cilindar ccm 8,1 kW/11 KS 10,8 CVT čelični mm. Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe”. Cink anode za OMC / JOHNSON / EVINRUDE Peraja 40/70 Ks 4- taktni TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. O v o n a r o č ito v a ž i za s is te m e p a lje n ja, je r o tk a z iv a n je p a lje n ja p r ilik o m n e k o g p r e tic a n ja m o ž e im a ti fa ta ln e p o s le d ic e A u to r.

Author: Dole Vodal
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 4 March 2005
Pages: 217
PDF File Size: 3.72 Mb
ePub File Size: 17.26 Mb
ISBN: 331-2-98808-475-7
Downloads: 58659
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygogor

E lek tro taktbi ik a u autom obilu, IV izdanje — R ecenzent: Posle 1,5 ms napon na C2 n araste na vrednost da T2 postaje opet provodan, a T I blokira.

Sa T2 blokira i T3 i tako prek id a stru ju eksitacije u DF. D ruga dva NI kola N3 motoro Ni vezana su kao ton-generator. Sa T2 blokira i T3 i T4 i kroz bobinu se prekida struja. The lambda probe it is located on the exhaust. K o n tak ti ne nagorevaju i razm ak se ne m enja. Tiristorsko paljenje — 2. T ranzistor T2 im a ulogu otpornika R u kolu pobude generatora, koji m enja svoju vrednost u zavisnosti napona generatora.

Staber VW ilk K. Razm ak kontakta ostaje isti kao kod ranijeg paljenja. About 2 years ago the clio was having problems with this constantly and was having no start problems quite often, i was regularly elektromika the sensor as it was getting covered in oil, it turned out that the oil was leaking through the air filter housing as the crankcase breather elekttonika blocked, when cleaning the throttle body i also cleaned the crankcase breather.

  KUPOPRODAJNA POGODBA ZA MOTORNA VOZILA PDF

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

After I replaced tkatni oxigen sensor lambda probe the problem was gone. F F ilt a r: Iz te grupe imamo npr.

D igitalna stabilizacija kod praznog hoda m otora DSPH. Takvo tranzistorsko paljenje od Sim ensa prikazano je na si. Bafta si sper sa rezolvati. Broj navojaka za 1 volt: M erenje napona 3.

We need your help! Elektronska regulacija napona — 4. A sada da vidimo kako dolazi do okidanja tiristora. Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja motora, pa je obrtom ellektronika potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim taktnl a motora. It will turn over but won’t fire up. Prenosni odnos bobine treba da je 1: Na kalem u se jednovrem eno m otaju dva k raja zajedno, tj. L C3 dobijamo jedno. Ispravan i dobro napunjen akum ulator, kada ne radi motor, eleektronika 12— 13 V.

Please help us to share our service with your friends. Elektronska regulacija napona — 2. Sam proces se mnogo ne razlikuje kada su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila. Merenje ugla zatvaranja 1. U integrisanom kolu nalaze se dva takva kola NI i N2.

U tabeli 28 dati su podaci za konvertore izlazne snage 10, 20 i 50 W, za ulazne napone 6—12 V. K ada se cev upali, otpusti se dirka, te napon praznog hoda nam otaj a Ns 1 n araste do potrebne vrednosti za rad lampe.

  LEPORINUS FRIDERICI PDF

We need your help to maintenance this website. Elektronska regulacija napona — 1. Zbog toga je takvo svetio podesno prilikom kam povanja.

Baterija i akumulator Galvanski elem enti ili akum ulatori B aterija elem enata ili akum ulatora 6. C4 puni se preko P dok je zatvorenR4 i Np. U zavisnosti od tipa, PDI dajeili im pulsa po 1 litru prolaza benzina. Din pacate nu va mai pot raspunde la intrebari elekgronika cu privire la aceasta problema pentru ca intre timp am schimbat masina. For those of you who have this problem, the cause is the lambda probe! Aduro motoi Jens Kiilstofte machinimasound.

Naponom sa sekundarne strane, posle ispravljanja, puni se kondenzator do — V.

Elektronika u Automobilu

Tiristorsko paljenje — 1. Ova se frekvencija dobija iz obrasca: Perioda jednog ciklusa T jednaka zutomobila One day the fan stopped working on my Renault Megane 1. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible.

Takav p rim er pokazuje si. Sometimes a Renault Clio may not start because of problems with its crankshaft position sensor. Zbog toga je uvedeno tzv.